Årskurs 2 på gymnasiet återgår till skolan, årskurs 3 till distans

Årskurs 2 på Uddevalla gymnasieskola återgår nu från måndag 8 februari till två veckors skolförlagd undervisning. Årkurs 1 fortsätter med distansundervisning och årskurs 3 återgår till distansundervisning. Detta gäller till och med 19 februari.

En person i blå skjorta sitter och skriver i ett block med en laptop framför sig

Från 8 februari återgår årskurs 3 på gymnasiet till distansundervisning, och årskurs 2 har då skolförlagd utbildning. Årskurs 1 fortsätter på distans.

Om inget annat beslut fattas gällande omfattning av skolförlagd utbildning kommer årskurs 1 att återgå till skolförlagd utbildning under perioden 1-12 mars. Årskurs 2 och årskurs 3 har då distansundervisning denna period.

Beslutet om delvis distansundervisning på Uddevalla gymnasieskola innebär fortsatt:

  • Att en tredjedel av alla elever på de nationella programmen har skolförlagd utbildning.
  • Verksamhetschefen för Uddevalla gymnasieskola har beslutat att elever i årskurs 2 kommer att återgå till skolförlagd undervisning enligt rektors anvisningar.
  • Elever i gymnasiesärskola och vid IM-programmet berörs inte av detta beslut om distansundervisning. Rektor för dessa enheter fattar egna beslut om grad av skolförlagd utbildning.
  • Rektor kan besluta om undantag från detta beslut om det finns särskilda skäl för elever i årskurs 1 och 3 vid Uddevalla gymnasieskola att delta i skolförlagd undervisning.
  • Alla elever, vårdnadshavare och lärare får information via Vklass.
  • Individuella valet årskurs 2 sker distansförlagt torsdag 16.30 – 18.00, är det endast elever inom skolhuset kan det genomföras enligt schema. Rektor beslutar.
  • Riskbedömning är uppdaterad. All information om skolans omfattande anpassning och åtgärdsarbete finns som tidigare inom coronaloggen, som ligger på gymnasieskolans hemsida.