Norgårdenskolans fritidshem begränsar öppettiderna

Från och med imorgon onsdag 3 februari till och med fredag 5 februari har Norgårdenskolans fritidshem F-6 begränsade öppettider. Anledningen är att en stor andel av personalen är frånvarande på grund av coronaviruset vilket påverkar bemanningen. Begränsningen i öppethållande införs också för att hindra smittspridning.

Norgårdenskolan en röd tegelbyggnad och lekställningar utanför

Norgårdenskolans fritidshem begränsar öppettiderna denna vecka från och med imorgon onsdag.

Beslutet fattades idag av barn och utbildningsnämndens ordförande och innebär att Norgårdenskolans fritidshem F-6 begränsar öppettiderna från och med imorgon onsdag 3 februari till och med fredag 5 februari. Under dessa dagar är fritids stängt innan skoldagen börjar, samt endast öppet klockan 12.30-16.00.

Vårdnadshavare får information via Unikum.

Frågor och svar coronaviruset, barn och elever