Fortsatt distansundervisning för årskurs 7 och 8

På grund av den fortsatta smittspridningen av covid -19 förlängs distansundervisningen för en årskurs i taget på högstadiet från måndag 8 februari till 19 februari. Distansundervisningen omfattar elever i årskurs 7 och årskurs 8. Elever i årskurs 9 omfattas inte av distansundervisning utan har undervisning i skolan som vanligt.

Bild på händer som skriver på en laptop

Distansundervisningen för en årskurs i taget för årskurs 7 och 8 fortsätter.

Beslutet fattades igår av barn och utbildningsnämndens ordförande i samråd med smittskyddsläkare. Anledningen är att minska risken för smittspridning av covid -19, då distansundervisningen innebär minskad trängsel i skolornas lokaler samt minskar trängsel i kollektivtrafiken.

Beslutet om distansundervisning innebär att

  • Elever i årskurs 8 på samtliga av kommunens högstadieskolor (Linneaskolan, Sommarhemsskolan, Västerskolan, Ramnerödsskolan och Norgårdenskolan) har distansundervisning 8 februari - 12 februari.
  • Elever i årskurs 7 vid samtliga av kommunens högstadieskolor har distansundervisning 15 februari -19 februari.
  • Elever vid grundsärskolan, den särskilda undervisningsgruppen Källan och vid grundskolans flexgrupper på Norgårdenskolan 7-9 och på Sommarhemskolan 7-9 omfattas inte av distansundervisning.
  • Rektor kan fatta beslut om undantag från distansundervisning för elever i årskurs 7 eller 8 om det finns särskilda skäl.
  • Elever med distansundervisning kan hämta matportioner på skolan.

Vårdnadshavare får information via Unikum.

Frågor och svar coronaviruset, barn och elever