Vuxenutbildningen förlänger distansundervisning

Delar av undervisningen på Uddevalla vuxenutbildning behöver fortsätta på distans, eftersom smittspridningen i samhället av covid -19 är fortsatt allvarlig. En tredjedel av eleverna vid Uddevalla vuxenutbildning har skolförlagd undervisning fram till och med fredag. Nu förlängs detta från och med måndag 8 februari till och med fredag 19 februari.

Regemensbyggnaderna utifrån där vuxenutbildningen ligger, bild tagen uppifrån ett berg

Vuxenutbildningen fortsätter med delvis distansundervisning.

Beslutet fattades igår av barn och utbildningsnämndens ordförande i samråd med smittskyddsläkare.

Beslut om delvis distansundervisning på Uddevalla vuxenutbildning innebär att

  • En tredjedel av alla elever på Uddevalla vuxenutbildning kommer att få möjlighet till skolförlagd undervisning under perioden 8 februari - 19 februari. Övriga elever fortsätter med distansundervisning under denna period.
  • Verksamhetschefen för Uddevalla vuxenutbildning beslutar om vilka elever som kommer att återgå till skolförlagd undervisning.
  • Alla elever kommer att få ytterligare information via sina lärare och lärplattformen Classroom.
  • Rektor kan besluta om undantag från verksamhetschefens beslut om det finns särskilda skäl för elever vid Uddevalla vuxenutbildning att delta i skolförlagd undervisning.