Skottar du trottoaren utanför ditt hus?

Visst är det härligt med all snö? Men visste du om att du som fastighetsägare har en skyldighet att skotta rent trottoarer från snö och is, och även att sanda?

en trottoar som är renskottad till viss del, och längre in i bilden ligger snön kvar

Håller du trottoaren fri från snö utanför din fastighet?

Kommunen har ansvar för och ser till att skotta gång- och cykelbanor runtom i kommunen. Däremot ligger ansvaret på dig som fastighetsägare att hålla trottoarer fria från snö utmed din fastighet. Du behöver också sanda om det finns risk för halka.

När du skottar får du lägga upp snön i en vall mellan trottoaren och vägbanan.

Tack för att du hjälper till att behålla framkomligheten för alla gående och minskar risken för halkskador!

Du som bor längs en gata med så kallad norrlandsplogning behöver inte skotta trottoaren om den används som snöupplag.

Läs mer om snöröjning och vad som gäller för dig som fastighetsägare Fastighetsägarens ansvar - Uddevalla kommun

Så här snöröjer vi i vinter

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00