Äldre på vård- och omsorgsboenden får sin andra vaccindos

Denna vecka fortsätter vaccinationerna av äldre på kommunens vård- och omsorgsboenden, som ska få sin andra dos av Pfizers vaccin mot covid -19. I slutet av veckan räknar socialtjänsten med att i princip alla boende fått sina två doser som krävs för ett bra skydd. Hittills har också 420 äldre med hemsjukvård och deras anhöriga samt 1755 anställda inom vård och omsorg fått sin första dos av Pfizers vaccin.

Någon får en spruta i armen, två händer med blåa handskar håller i armen och sprutan

Under denna vaccineras äldre på vård- och omsorgsboenden med andra dosen av Pfizers vaccin.

Under förra veckan fick 280 äldre som bor på vård- och omsorgsboendena Skogslyckan, Rosenhäll, Österängen, Kaprifol och Västanvinden sin andra dos av Pfizers vaccin. Denna vecka vaccineras 230 äldre som bor på kommunens övriga vård- och omsorgsboenden med den andra dosen.

Kommunens sjuksköterskor har även vaccinerat sammanlagt 420 äldre över 70 år som har hemsjukvård, inklusive de personer som de bor tillsammans med. De har fått sin första dos och kommer nu att få sin andra dos med start i vecka 7. Därefter fortsätter vaccinationerna av övriga äldre med hemsjukvård som ännu inte hunnit få sin första dos.

- Nu måste vi prioritera alla de som fått sin första dos, och som ska ha sin andra dos. Vi fick ett avbrott i våra planer när vi fick stopp i leveransen av vaccin från regionen under en vecka, därför är det något förskjutet i tid. Men det känns jättebra att vi snart har vaccinerat alla våra äldre på vård- och omsorgboendena, säger Mathilda Isaksson, avdelningschef hälso- och sjukvård.

Parallellt med dessa genomförda vaccinationer, har även cirka 100 personer som bor på LSS-boenden i kommunen också fått en första vaccindos, i de fall det blivit över vaccindoser.

- Vi har prioriterat de personer som är över 70 år med någon funktionsnedsättning och som bor på gruppboenden, i några fall har även yngre fått en första dos. Det är en grupp som har en högre risk för allvarlig sjukdom, säger Mathilda Isaksson.

Fram till och med förra veckan har också 1755 anställda inom vård och omsorg fått sin första dos av vaccinet via Hälsobolaget, som ansvarar för vaccineringen av kommunens personal. Pfizer-vaccinet ska ges i två doser med minst 21 dagar emellan. Det innebär att personalen kommer att få sin andra dos av vaccinet under vecka 7 och 8. Hälsobolaget kommer att fortsätta vaccinera övriga personalgrupper inom omsorgen i fas 2. Det arbetet kommer tidigast igång under vecka 9.

Vårdcentralerna har ansvaret för att vaccinera de personer som är över 70 år och har hemtjänst, samt de personer som de bor tillsammans med.