Vi utvecklar våra e-tjänster

Ny portal för e-tjänster är ett viktigt steg på utvecklingsresan mot ökad digital service.

Två händer som jobbar med en surfplatta på ett bord, bredvid surfplattan ligger en mobiltelefon.

Förbättrade e-tjänster ska leda till en enklare vardag med ökad service.

Uddevalla kommun har fått en ny samlingsportal och ett nytt system för e-tjänster. Syftet är att skapa smidigare e-tjänster för kommunens invånare, företag och föreningar.

Den nya portalen är en del av kommunens digitala agenda som handlar om att använda digitaliseringens möjligheter i samhällsutvecklingen. Du hittar Uddevalla kommuns e-tjänster här på vår webbplats:

E-tjänster och blanketter

Möjlighet att följa sina ärenden via ”Mina sidor”

Stegvis flyttas befintliga e-tjänster över till vårt nya system och vi fortsätter att utveckla vår digitala service med fler och förbättrade e-tjänster. Ett exempel på en ny funktion, som vi kommer att kunna erbjuda framöver, är möjligheten att se och följa sina ärenden på ett enklare sätt via ”Mina sidor”.

- Det är glädjande att se en utveckling där vi lägger grunden för tjänster som sammantaget leder till att underlätta för invånare, brukare samt personal men även långsiktigt leder till ökad kvalitet och minskade kostnader, säger kommundirektör Peter Larsson.

Mer om portalen och Uddevalla kommuns digitala agenda

Den nya e-tjänstportalen är en del av Uddevalla kommuns digitala agenda som sammanfattar kommunens strategiska digitaliseringsarbete. Målbilden är att genom en modern e-förvaltning förenkla vardagen för medborgare, näringsliv och medarbetare på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Du hittar den digitala agendan i sin helhet här på uddevalla.se:

Digital agenda Uddevalla kommun