Vi lyfter övre delen av Kungsgatan

Renoveringen pågår för fullt på den övre delen av Kungsgatan. Första etappen går från Östergatan till korsningen vid Sillgatan. I filmen berättar Stefan Björling om läget just nu.

- Vi har påbörjat rivning av gatan och vi kommer också att gräva för kabelarbeten, fjärrvärme samt vatten och avlopp, säger Stefan Björling som nu tillträtt sin tjänst som plan- och exploateringschef.

Stefan Björling berättar att kultur och fritid planerar för konstverk vid platsbildningarna som kommer att skapas vid Sillgatan och Zachaus gränd.

I projektet ingår det också att stenlägga gränden vid Sillgatan och gångvägen upp till Studio 32:s bakgård.

Den övre delen av Kungsgatan kommer att påminna mycket om nedre Kungsgatan genom:

  • Enhetlig mark i form av bohuslänsk granit. Det blir cirka fyra meter granithällar längs båda fasaderna och en mittdel på drygt fyra meter med smågatsten som klarar transporter.
  • Tydliga platsbildningar där korsningarna Sillgatan och Zachaus gränd får annan markbeläggning och individuell prägel.
  • Förbättrad tillgänglighet. Ledstråk för synnedsatta och ökad framkomlighet för personer med nedsatt rörelseförmåga är viktiga inslag.
  • Helt ny belysning som kommer att hänga mellan fasaderna.
  • Ny möblering, skräpkorgar och annan gatumiljöinredning.

Renoveringen av övre delen av Kungsgatan mellan Östergatan och Kungstorget är en del av Uddevallas centrumsatsning och beräknas vara klart senast i november 2021.

Läs mer om Uddevallas stadsutveckling på uddevalla.se/uddevallavaxer

Du hittar en syntolkad version av filmen på Uddevalla kommuns youtubekanal