Fritidsgårdar i fokus på årets första ungdomsfullmäktige

Fritidsgårdar och aktiviteter för ungdomar är ett ämne som engagerar i ungdomsfullmäktige. Kultur och fritidsnämndens ordförande Annelie Högberg samt Maria Lehto, enhetschef på kultur och fritidsförvaltningen, var inbjudna till årets första och digitala möte i ungdomsfullmäktige som hölls 26 januari. Där fick de svara på frågor om fritidsgårdar i kommunen.

Bild på fem personer ur ungdomsfullmäktige som sitter i en sal bakom bruna skrivbord och med Uddevallas kommunvapen i bakgrunden

Ungdomsfullmäktige ställde många frågor om fritidsgårdar.

De unga fullmäktigeledamöterna ställde skarpa frågor om nedläggning av fritidsgårdar, planer på nya fritidsgårdar och aktiviteter för unga. Samtalet blev också en möjlighet för politik och förvaltning att lyssna på ungdomarna och ställa frågor.

- Ungdomsfullmäktige är en viktig kanal för att lyssna in ungas perspektiv inte minst när det kommer till fritidsgårdar och aktiviteter. Vi vuxna kan inte gissa oss till vad de unga vill ha, säger Annelie Högberg.

Ungdomsfullmäktige är ett kommunövergripande forum för dialog och samråd med unga. Syftet med ungdomsfullmäktige är att öka unga inflytande i frågor som berör dem. Samtliga nämnder och förvaltningar ansvarar för att ha en kontinuerlig dialog med ungdomsfullmäktige och för att återkoppla resultatet från dialogen till ledamöterna i ungdomsfullmäktige.

Här kan du läsa protokollet från ungdomsfullmäktigemötet

Mer information om ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige finns på Instagram