Se kommunfullmäktige från 10 februari

Nu kan du se gårdagens webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde. Webbsändningen sparas på vår webbsida så du kan se den även längre fram.

Bild från kommunfullmäktige

Se kommunfullmäktige från den 10 februari »

Här är en del av de ärenden som togs upp:

  • Utvärdering av effekterna kring omläggning av linjenätet för stadsbussarna
  • Samhällsbyggnadsnämndens begäran om att få vidta åtgärder mot bakgrund av covid-19, förslag att årsavgifter för livsmedel avseende år 2020 återbetalas
  • Socialnämndens begäran om återbetalning av tillsynsavgift avseende serveringstillstånd för 2020
  • Nedsättning av taxor och avgifter år 2021 avseende livsmedel, hygienisk verksamhet, alkohol och markupplåtelse med anledning av Covid-19
  • Revidering av riktlinjer för partistöd, redaktionella och förtydligande ändringar
  • Fastställande av gatuadressområde inom Bokenäs Kärr och Rörbäck
  • Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn samt revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente
  • Antagande av riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen

Se kallelsen

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webbsändning. Nästa kommunfullmäktige är den 10 mars.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00