Annica Ryman blir ny förvaltningschef för kultur och fritid i Uddevalla

Uddevalla är glada att kunna hälsa Annica Ryman välkommen som ny förvaltningschef för kultur och fritid.

Annica Ryman

Annica Ryman.

Annica Ryman jobbar idag som stabschef för kultur- och fritid i Jönköpings kommun. Hon har erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete, administrativa samt kommunövergripande delar inom friluftsliv, folkhälsa och samverkan med civilsamhället. Innan dess hade hon ett uppdrag som VD inom företagshälsovården under nästan 10 års tid.

- Jag ser fram emot att vara en del av Uddevallas framtid och tänker att vi genom att ha en samsyn och gemensam målbild kan använda varandras styrkor och komplettera varandra på bästa sätt, säger Annica Ryman.

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson och kommundirektör Peter Larsson hälsar Annica Ryman hjärtligt välkommen till Uddevalla.

Annica Ryhman börjar sin nya tjänst i Uddevalla 1 juni 2021.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00