Krav på sysselsättningsintyg införs för vårdnadshavare i förskolan

Vårdnadshavare som söker plats för sitt barn i förskola kommer från och med i år att behöva lämna in ett sysselsättningsintyg. Det är ett beslut från barn och utbildningsnämnden.

Barn som bygger torn av kaplastavar.

Kravet på intyg gäller både i kommunala och fristående förskolor. Kravet har sedan några år även tillämpats inom pedagogisk omsorg.

Från och med 1 mars* måste du som vårdnadshavare alltid registrera ett sysselsättningsintyg när du sökt och fått erbjudande om plats för ditt barn och om vistelsetiden är mer än 15 timmar per vecka. Om du har ett barn som går i förskola och ska utöka tiden från 15 timmar per vecka till mer än 15 timmar måste du också registrera ett sysselsättningsintyg.

- Ett sysselsättningsintyg styrker att ett barns placeringstider stämmer överens med vårdnadshavares arbetstider eller studietider, säger Katarina Eklöf, tillförordnad enhetschef på kommunens förskolekontor.

På fristående förskolor får vårdnadshavare information från respektive enhet om hur intyget ska lämnas in. I kommunal verksamhet samt inom fristående pedagogisk omsorg skickar vårdnadshavare sitt intyg via en e-tjänst.

Läs mer om sysselsättningsintyg

Om du har frågor om sysselsättningsintyg:

*Barn- och utbildningsnämnden i Uddevalla har beslutat att kommunen ska begära in sysselsättningsintyg från och med 1 januari 2021 men förskolekontoret börjar tillämpa intyg från och med 1 mars.