Distansundervisning för årskurs 2 och 3 på gymnasiet

Delar av undervisningen på Uddevalla gymnasieskola behöver fortsätta på distans efter 1 mars eftersom smittspridningen i samhället av covid -19 är fortsatt allvarlig. Beslutet fattades igår av barn och utbildningsnämndens ordförande i samråd med smittskyddsläkare.

Händer som skriver på en laptop

Gymnasieskolans årskurs 2 och 3 har distansundervisning 1-12 mars, och årskurs 1 återgår till skolförlagd undervisning under samma period.

Distansundervisningen innebär minskad trängsel i skolornas lokaler samt minskar trängsel i kollektivtrafiken.

För gymnasieskolan innebär detta att årskurs 1 återgår till skolförlagd undervisning från måndag 1 mars till och med fredag 12 mars. Årkurs 2 och 3 har då distansundervisning under samma period.

Beslutet om delvis distansundervisning på Uddevalla gymnasieskola innebär fortsatt:

  • Att en tredjedel av alla elever på de nationella programmen har skolförlagd utbildning.
  • Verksamhetschefen för Uddevalla gymnasieskola har beslutat att elever i årskurs 1 kommer att återgå till skolförlagd undervisning enligt rektors anvisningar.
  • Elever i gymnasiesärskola och vid IM-programmet berörs inte av detta beslut om distansundervisning. Rektor för dessa enheter fattar egna beslut om grad av skolförlagd utbildning.
  • Rektor kan besluta om undantag från detta beslut om det finns särskilda skäl för elever i årskurs 2 och 3 vid Uddevalla gymnasieskola att delta i skolförlagd undervisning.
  • Alla elever, vårdnadshavare och lärare får information via Vklass.
  • Riskbedömning är uppdaterad. All information om skolans omfattande anpassning och åtgärdsarbete finns som tidigare inom coronaloggen, som ligger på gymnasieskolans hemsida.