Vuxenutbildningen förlänger distansundervisning

Delar av undervisningen på Uddevalla vuxenutbildning behöver fortsätta på distans, eftersom smittspridningen i samhället av covid -19 är fortsatt allvarlig. En tredjedel av eleverna vid Uddevalla vuxenutbildning har skolförlagd undervisning fram till och med fredag. Nu förlängs detta från och med måndag 22 februari till och med fredag 12 mars.

En översiktlig bild på vuxenutbildningens lokaler på I17-området

Vuxenutbildningen fortsätter att ha delvis distansundervisning.

Beslutet fattades igår av barn och utbildningsnämndens ordförande i samråd med smittskyddsläkare.

Beslut om delvis distansundervisning på Uddevalla vuxenutbildning innebär att

  • En tredjedel av alla elever på Uddevalla vuxenutbildning kommer att få möjlighet till skolförlagd undervisning under perioden 22 februari – 12 mars. Övriga elever fortsätter med distansundervisning under denna period.
  • Verksamhetschefen för Uddevalla vuxenutbildning beslutar om vilka elever som kommer att återgå till skolförlagd undervisning.
  • Alla elever kommer att få ytterligare information via sina lärare och lärplattformen Classroom.
  • Rektor kan besluta om undantag från verksamhetschefens beslut om det finns särskilda skäl för elever vid Uddevalla vuxenutbildning att delta i skolförlagd undervisning.