Så här snöröjer vi

Efter gårdagens snöfall kan det vara besvärligt på kommunens gator att ta sig fram. Snöröjning och halkbekämpning pågår för fullt runt om i Uddevalla.

Snöröjning med traktor och plog

De gator som prioriteras är huvudgator där bussar går, samt vid kommunens fastigheter som skolor, förskolor och äldreboenden. Efter detta snöröjs busshållplatser samt gång- och cykelbanor, därefter bostadsgator och parkeringar.

- Vi har alla snöröjningsfordon ute och vi gör vårt allra bästa för att ploga och sanda. När vi plogar medför det att det blir vallar vid fastigheter. Det är fastighetsägarens ansvar att ta bort dessa vallar, säger Fredrik Stengavel, gatu- och parkchef.

Mer information om snöskottning och sandning

Du som fastighetsägare

Kommunen har ansvar för och ser till att skotta gång- och cykelbanor runtom i kommunen. Däremot ligger ansvaret på dig som fastighetsägare att hålla trottoarer fria från snö utmed din fastighet. Du behöver också sanda om det finns risk för halka. När du skottar får du lägga upp snön i en vall mellan trottoaren och vägbanan.

Tack för att du hjälper till att behålla framkomligheten för alla gående och minskar risken för halkskador!

Läs mer om snöröjning och vad som gäller för dig som fastighetsägare


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00