Världsdagen för social rättvisa

Uddevalla kommun vill skapa förutsättningar för ett gott liv och förebygga utanförskap och skillnader i hälsa. Tillsammans med andra samhällsaktörer arbetar vi aktivt för en ökad folkhälsa med fokus på barn och unga.

Barn som springer och håller varandra i handen där solen skiner i bakgrunden

Lördagen den 20 februari är det Världsdagen för social rättvisa som är initierad av FN (Förenade Nationerna) som en FN-dag. Detta innebär att temat social rättvisa uppmärksammas runt om i världen.

Strategisk plan för ett tryggt samhälle

I Uddevalla kommuns strategiska plan för 2019–2022 finns en tydligt utpekad riktning för hur vi ska arbeta för ett tryggt samhälle med ett minskat utanförskap, detta märks inte minst i vårt folkhälsoarbete.

- En av våra viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar så att alla kan leva ett gott liv och vara inkluderade i samhället. Detta gäller såväl för dagens generationer som kommande generationer. Jämlikhet och jämställdhet är två centrala begrepp och det är oerhört viktigt att Uddevalla kommun fortsätter att bedriva ett aktivt folkhälsoarbete som präglas av samverkan med flera aktörer i samhället, säger Peter Larsson, kommundirektör i Uddevalla kommun.

Folkhälsoarbetet ska förebygga skillnader i hälsa

Folkhälsoarbetet i Uddevalla kommun handlar om att förbättra kommuninvånarnas hälsa och att förebygga hälsoskillnader som beror på bostadsort, uppväxt, sexualitet, etnicitet och utbildning. Vår prioriterade målgrupp är barn och unga med fokus på att främja inkludering och delaktighet.

- Ofta utgörs folkhälsoarbetet av generella insatser som inkluderar alla, men ibland behöver vi rikta vissa projekt för att den grupp med störst behov ska få störst nytta, säger Emelie Eek, folkhälsostrateg i Uddevalla kommun.

Det är i våra verksamheter det händer

Den största delen av Uddevallas arbete för god folkhälsa sker integrerat i kommunens ordinarie verksamheter som förskola, skola, fritidsverksamheter, socialtjänst och omsorg utifrån kommunfullmäktiges prioriteringar. Men vi jobbar också tillsammans med Västra Götalandsregionen i ett gemensamt folkhälsoarbete med fokus på utveckling och behoven hos barn och unga.

Vill du veta mer om vårt arbete med social rättvisa?
Då är du varmt välkommen att läsa mer om vårt folkhälsoarbete.