Ny väg till innovativa välfärdslösningar

- om samverkan med sociala företag

Kostnadsfri webbsänd halvdagskonferens 17 mars kl. 13.00 – 16.30

Varmt välkommen att delta under denna halvdagskonferens tillika uppstartsträff av Utvecklingsnätverk sociala företag. Under denna eftermiddag kommer vi att bjudas på en mängd inspirerande exempel på hur sociala företag kan bidra till en framgångsrik samhällsutveckling på samma gång som de breddar arbetsmarknaden samt bidrar till ett delaktigt och likvärdigt samhälle.

Ur programmet

  • Introduktion, Carola Gunnarsson, vice ordförande SKR.
  • De Sociala Företagens roll i framtidens välfärdssamhälle, Nils Munthe, SKR.
  • Att möta landsbygdens samhällsutmaningar genom socialt företagande, Åse Classon ordförande i Hela Sverige ska leva.
  • Funktionshinder – utmaning eller möjlighet, Lars Ahlenius från förtidspensionär till chef i Stockholms stad.
  • Socialt företagande – vad, varför och hur? Anders Bro, sakkunnig i Utvecklingsnätverk sociala företag.
  • Karlskoga kommun - så gör vi, medarbetare från Karlskoga kommun och representanter för de sociala företagen i kommunen berättar om sin samverkan.
  • Upphandling och andra samverkansformer för social hållbarhet, Erika Hanses Upphandlingsmyndigheten.

Kontakt

Anneli van Roijen

Utvecklare, Avdelningen för Hållbar Tillväxt

anneli.vanroijen@uddevalla.se

0522 - 69 61 49

Anmälan görs via formuläret nedan senast den 8:e mars:


Information från ESF:

I och med ditt deltagande i webbsändningen deltar du i ett socialfondsprojekt som finansieras av allmänna medel. För att se till att medlen används på ett bra sätt och att projekten når de resultat vi vill samlar vi in uppgifter om projektdeltagarna. Ni kommer efter webbkonferensen att få ett mail med information om hur ni digitalt ska bekräfta ert deltagande i webbsändningen.

Redovisning av deltagare i socialfondsprojekten

I och med ditt deltagande i webbsändningen deltar du i ett socialfondsprojekt som finansieras av allmänna medel. För att se till att medlen används på ett bra sätt och att projekten når de resultat vi vill samlar vi in uppgifter om projektdeltagarna.

De lämnade uppgifterna skyddas. Det kommer inte att framgå vad som gäller just dig när undersökningens resultat redovisas. Uppgifterna som du lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Alla på SCB som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om sekretess och tystnadsplikt.

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Information om personuppgifter

SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB utför.

Svenska ESF-rådet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som de gör och de som ansvarar för projekten (projektägarna) är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter de gör. Du har rätt att gratis få en kopia, i form av ett så kallat registerutdrag, av de personuppgifter som behandlas av SCB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Om begäran görs i elektronisk form, har du rätt att få utdraget i elektronisk form. Om du skulle anse att SCB har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot EU:s dataskyddsförordning har du under vissa förutsättningar rätt att få uppgifterna raderade. Du har samma rättigheter gentemot Svenska ESF-rådet och projektägarna. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du begär registerutdrag.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00