Distansundervisning för alla elever vid Uddevalla vuxenutbildning

Alla elever vid Uddevalla vuxenutbildning övergår till distansundervisning 25 februari-5 mars. Beslutet fattades igår av barn och utbildningsnämndens ordförande i samråd med smittskyddsläkare. Anledningen är den ökande smittspridningen i samhället av covid -19 samt rekommendationerna från Smittskydd Västra Götaland.

Bild på de gula regementsbyggnaderna på I17-området där vuxenutbildningen ligger.

Distansundervisning gäller för alla elever vid Uddevalla vuxenutbildning 25 februari-5 mars.

Sedan tidigare gäller distansundervisning för två tredjedelar av eleverna vid Uddevalla vuxenutbildning till och med 12 mars, enligt tidigare beslut. Tillsammans med gårdagens tilläggsbeslut omfattas samtliga elever vid Uddevalla vuxenutbildning av distansundervisning från och med 25 februari till och med 5 mars.

Tilläggsbeslutet om distansundervisning för Uddevalla vuxenutbildning innebär att

  • Alla elever vid Uddevalla vuxenutbildning övergår till distansundervisning från och med torsdag 25 februari till och med fredag 5 mars.

  • Rektor kan besluta om undantag från detta beslut om det finns särskilda skäl för elever vid Uddevalla vuxenutbildning att delta i skolförlagd undervisning.

  • Alla elever kommer att få ytterligare information via sina lärare och lärplattformen Classroom.

Läs tidigare nyhet: Vuxenutbildningen förlänger distansundervisning - Uddevalla kommun