Distansundervisning för gymnasiet vecka 9

Smittskydd Västra Götaland rekommenderar distansundervisning för gymnasiet efter sportlovet för att minska risk för spridning av covid-19. Elever i årskurs 1 på gymnasiet kommer därför att ha distansundervisning under vecka 9 från och med måndag 1 mars. Beslutet fattades igår av barn och utbildningsnämndens ordförande.

Elever sitter vid datorer, man ser bara ryggen och armarna på dem.

Alla årskurser på gymnasiet har distansundervisning under vecka 9.

Sedan tidigare gäller att elever i årskurs 2 och 3 på gymnasiet har distansundervisning under perioden 1 mars-12 mars, enligt tidigare beslut. Tillsammans med gårdagens tilläggsbeslut för elever i årskurs 1 innebär det att samtliga årskurser på gymnasiet har distansundervisning under vecka 9.

Tilläggsbeslutet om distansundervisning för årskurs 1 innebär att

  • Elever i årskurs 1 vid Uddevalla gymnasieskola har distansundervisning från och med måndag 1 mars till och med fredag 5 mars.
  • Elever i gymnasiesärskola och vid IM-programmet, inklusive språkintroduktion, berörs inte av detta beslut om distansundervisning.
  • Rektor kan besluta om undantag från detta beslut om det finns särskilda skäl för elever i årskurs 1 vid Uddevalla gymnasieskola att delta i skolförlagd undervisning.
  • Alla elever, vårdnadshavare och lärare får information via Vklass.

Läs tidigare nyhet Distansundervisning för årskurs 2 och 3 på gymnasiet