Distansundervisning för hela högstadiet vecka 9

Smittskydd Västra Götaland rekommenderar distansundervisning för högstadiet efter sportlovet för att minska risk för spridning av covid-19. Elever i årskurs 7 och 9 vid kommunens högstadieskolor kommer därför att ha distansundervisning under vecka 9 från och med måndag respektive tisdag. Beslutet fattades igår av barn och utbildningsnämndens ordförande.

Händer som skriver på en laptop

Under vecka 9 har samtliga årskurser på högstadiet distansundervisning.

Sedan tidigare gäller att elever i årskurs 8 har distansundervisning efter sportlovet, under perioden 1 mars-5 mars, enligt tidigare beslut. Tillsammans med gårdagens tilläggsbeslut innebär det att samtliga årskurser på högstadiet har distansundervisning under vecka 9.

Tilläggsbeslutet om distansundervisning för årskurs 7 och 9 innebär att

  • Elever i årskurs 7 på samtliga av kommunens högstadieskolor (Linneaskolan, Sommarhemsskolan, Västerskolan, Ramnerödsskolan och Norgårdenskolan) har distansundervisning måndag 1 mars – fredag 5 mars.
  • Elever i årskurs 9 vid samtliga av kommunens högstadieskolor har distansundervisning tisdag 2 mars – fredag 5 mars.
  • Elever vid grundsärskolan, den särskilda undervisningsgruppen Källan och vid grundskolans flexgrupper på Norgårdenskolan 7-9 och på Sommarhemskolan 7-9 omfattas inte av distansundervisning.
  • Rektor kan fatta beslut om undantag från distansundervisning för berörda elever om det finns särskilda skäl.
  • Elever med distansundervisning kan hämta matportioner på skolan.

Vårdnadshavare får information via Unikum.

Frågor och svar coronaviruset, barn och elever

Läs även tidigare nyhet Fortsatt distansundervisning för årskurs 7 och 8