Kurs för seniorer i digital teknik lägger grunden för nya möten

Distanskurs i konsten att vara social och digital ska skapa nya mötesplatser för seniorer. Digital kunskap och välfärdsteknik ger en bra grund för ett tryggt och självständigt liv som senior.

En äldre kvinna och man sitter tillsammans med en yngre kvinna vid ett bord med laptops och mobiler

Att känna sig trygg med digitala verktyg är en förutsättning för att kunna vara social och digital. (Bilden är tagen innan covid-19 pandemin bröt ut.)

Att kunna umgås på distans är en viktig pusselbit för att minska isolering och ensamhet. Det finns en positiv kraft i att kunna hantera digital teknik för videosamtal och evenemang på distans.

I Uddevalla kommun arbetar aktivitetssamordnare Malin Strömberg och verksamhetsutvecklare Jana Persson Edgren med att skapa en distansutbildning i digitala verktyg för seniorer. Utbildningen är ett steg på vägen mot att kunna erbjuda livsberättargrupper på distans.

Livsberättargrupper ökar livskvaliteten

Livsberättargrupper är en samtalsmetodik som är utvecklad av Stadsmissionen där deltagarna delar sina livshistorier och pratar om nutid och framtid. Forskning visar att livsberättargrupper ökar känslan av gemenskap vilket ökar livskvaliteten.

- Vi hade precis börjat jobba med livsberättargrupper för seniorer när pandemin slog till och det blev omöjligt att träffas fysiskt. Den digitala utbildningen är ett sätt att skapa mötesplatser på distans så att vi kan fortsätta med grupperna, säger Malin Strömberg.

Enkät för att undersöka utbildningsbehovet

För att kunna erbjuda en utbildning som fyller rätt behov har Malin och Jana tagit fram enkäten ” Social och digital” som vänder sig till pensionärer. Enkätsvaren ska hjälpa dem att ta fram ett bra utbildningsmaterial och därefter ska den första gruppen starta. Deltagarna kommer att kunna låna iPads och kursen kommer främst att fokusera på appen Teams och hur man deltar i videosamtal.

- Vi vill hjälpa seniorer som är intresserade att bli mer sociala med digitala verktyg. Videosamtal kan inte ersätta ett personligt möte fullt ut men kan vara ett värdefullt komplement. Förhoppningsvis kan det minska känslan av ensamhet när det är svårt att träffas, säger Jana Persson Edgren.

Christer Fransson är huvudprojektledare för Uddevalla kommuns arbete med välfärdsteknik och ser mycket positivt på initiativet.

- Detta är ett fint exempel på hur vi med hjälp av digital teknik kan bryta isolering och hitta nya vägar att mötas. Att vara social på distans är en fantastisk möjlighet som är till nytta för många människor, säger han.

Välfärdsteknik kan skapa trygghet och självständighet

Uddevalla kommun ingår i ett projekt som leds av Sveriges kommuner och regioner (SKR) som handlar om att öka kunskapen om digitala tjänster och välfärdsteknik. Välfärdsteknik inom äldreomsorgen handlar om att man använder digitala verktyg för att öka äldres självständighet och skapa mer tid för personlig omsorg.

Tanken är att personalen ska få mer utrymme till det mänskliga mötet och behöva lägga mindre tid på medicinsk administration och logistik. Exempel på välfärdsteknik är digital tillsyn på natten, sensorer som upptäcker fall och medicingivare. Du hittar mer information om välfärdsteknik på webbsidan ”Uddevalla digitaliserar för smartare äldreomsorg”.

SKR arbetar med att bygga upp ett nationellt Kompetenscenter för välfärdsteknik. Centret ska stötta landets kommuner i arbetet med att införa välfärdsteknik i Sveriges äldreomsorg. Du hittar mer information på SKR:s webbplats på sidan ”Kompetenscenter välfärdsteknik”

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00