500 Uddevallabor får frågor om integration

Just nu genomför Uddevalla kommun en medborgarundersökning där 500 personer kommer att bli uppringda för att få svara på ett antal frågor. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad invånarna tycker behövs för att kunna uppnå en bättre integration.

Flygbild över Uddevalla och Byfjorden, Uddevallabron syns i fjärran

Nu får 500 invånare svara på frågor om vad de tycker behövs för en bättre integration.

De 500 personerna är slumpmässigt utvalda, i olika åldrar, och bosatta i hela den geografiska kommunen. Det är ett externt företag, HKL Research, som genomför telefonintervjuerna på uppdrag av Uddevalla kommun. Telefonintervjuerna kommer också att kompletteras med ett antal fysiska intervjuer som genomförs utomhus av två intervjuare på lördag 27 februari i Uddevalla centrum.

Medborgarundersökningen innehåller ett 30-tal frågor som handlar om boende och trygghet, arbete och studier, samt demokrati. Frågorna är direkt kopplade till det strategiska dokumentet som Uddevalla kommunfullmäktige antog i december, Plan Integration 2030.

- Vi har valt att göra telefonintervjuer med öppna frågor för att kunna fånga in så mycket synpunkter som möjligt. Svaren från undersökningen kommer att presenteras för politiker och tjänstepersoner, och fungera som ett underlag i fortsatt planering med målet att minska segregationen, säger Annette Jonasson, utvecklare kommunledningskontoret.

Undersökningen kommer att pågå fram till och med vecka 10.

Plan Integration 2030 (pdf för utskrift)

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00