Så många äldre har blivit färdigvaccinerade

Nu har över 600 äldre som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden fått sin andra dos av Pfizers vaccin mot covid -19 och är färdigvaccinerade. Under denna vecka får 420 äldre över 70 år som har hemsjukvård, inklusive de personer som de bor tillsammans med, sin andra dos av vaccinet. Nästa vecka är planen att ytterligare 150 personer i denna grupp ska vaccineras med en första dos.

Någon får en spruta i armen, man ser bara sprutan och två handskbeklädda händer

Nu har över 600 äldre på vård- och omsorgsboendena blivit färdigvaccinerade mot covid -19. Denna vecka vaccineras 420 äldre med hemsjukvård och deras anhöriga.

Vaccinationerna är frivilliga och det vaccin som kommunen hittills fått från regionen är Pfizers vaccin. Vaccinet ska ges i två doser med minst 21 dagar emellan.

- Kommunens sjuksköterskor gör ett oerhört jobb för att klara de 420 vaccinationerna denna vecka och arbetet flyter på. Vi planerar för att vaccinera ytterligare 150 äldre med hemsjukvård och deras anhöriga med en första dos nästa vecka, men det beror på hur mycket vaccin vi får från regionen, säger Mathilda Isaksson, avdelningschef hälso- och sjukvård.

Nästa vecka kommer även de äldre som tillfälligt vistas på kommunens korttidsenhet på Rosenhäll att få sin första vaccindos. Korttidsenheten har sammanlagt 29 platser.

Vaccinationerna av de äldre som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden slutfördes förra veckan. Sammanlagt handlar det om fler än 600 äldre på dessa boenden som nu fått två doser av Pfizers vaccin och är färdigvaccinerade. Om någon ny person flyttar in kommer även dessa äldre att få vaccin så snart som möjligt.

Nästa steg är att vaccinera personer med hemsjukvård som är yngre än 70 år och som bor på LSS-boenden eller på boenden inom socialpsykiatrin. Den vaccinationen inleds tidigast under vecka 9. Sedan tidigare har cirka 100 personer som bor på LSS-boenden fått en första vaccindos, i de fall det blivit vaccindoser över. Då har i första hand de äldre som är över 70 år med någon funktionsnedsättning fått vaccin, och i några fall även yngre personer.

Hälsobolagets uppdrag från Västra götalandsregionen är att vaccinera medarbetare i kommunerna. Av totalt 1 755 medarbetare som har vaccinerats så har cirka tjugo doser gått till krisledningen och volontärer när det fanns uppenbar risk att de annars skulle slängas.

Vårdcentralerna har ansvaret för att vaccinera de äldre som är över 70 år och har hemtjänst, samt de personer som de bor tillsammans med.

Läs tidigare nyheter om vaccinering:

Äldre på vård- och omsorgsboenden får sin andra vaccindos

Så har kommunens anställda vaccinerats

Förtydligande om kommunens vaccinering

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00