Fler än 1150 äldre färdigvaccinerade

Nu är fler än 1150 äldre färdigvaccinerade mot covid-19 med hjälp av kommunens sjuksköterskor. Under denna vecka får ytterligare 60 äldre med hemsjukvård och deras anhöriga första dosen av Pfizers vaccin. I slutet av förra veckan blev också 1755 anställda inom vård och omsorg färdigvaccinerade genom Hälsobolagets försorg.

Flera sprutor ligger förberedda med vaccinampull intill.

Nu är fler än 1150 äldre färdigvaccinerade mot covid -19.

Alla vaccinationer är frivilliga och det vaccin som kommunen hittills fått från regionen är Pfizers vaccin. Vaccinet ska ges i två doser med minst 21 dagar emellan.

Kommunen har ansvar för att vaccinera äldre som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden, äldre med hemsjukvård och de personer de bor tillsammans med, samt de som bor på kommunens LSS-boenden och boenden inom socialpsykiatrin. Regionens vårdcentraler har ansvar för vaccinationerna av äldre med hemtjänst. För vaccination av kommunens personal inom vård och omsorg har Hälsobolaget fått detta uppdrag från regionen.

I kommunen har vaccinationerna löpt på enligt plan, med undantag för en vecka i slutet av januari då inget vaccin levererades från regionen. Vaccinationerna av fler än 600 äldre som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden är klara. En majoritet av de äldre med hemsjukvård och de personer de bor tillsammans med, 570 personer, är också färdigvaccinerade. Utöver dessa äldre har en stor andel av dem som bor på kommunens LSS-boenden också blivit färdigvaccinerade, det är fler än 100 personer.

I slutet av denna vecka har ytterligare 60 äldre med hemsjukvård och deras anhöriga fått en första dos.

- Nu närmar vi oss slutmålet för vaccinationerna inom kommunens ansvarsområde, det känns väldigt skönt. Nästa vecka kommer ett 40-tal personer vaccineras inom LSS och socialpsykiatrin, säger Mathilda Isaksson, avdelningschef hälso- och sjukvård.

Förra veckan startade också vaccinationer av de äldre som tillfälligt vistas på kommunens korttidsenhet på Rosenhäll. Korttidsenheten har sammanlagt 29 platser.

Hälsobolaget har fått i uppdrag från regionen att vaccinera kommunens personal inom vård och omsorg. I slutet av förra veckan blev minst 1755 anställda inom fas 1 och fas 2 som arbetar på kommunens vård- och omsorgsboenden, hemtjänst och inom LSS färdigvaccinerade. Under denna vecka kvarstår vaccination av ett 50-tal anställda som inte kunnat ta den andra dosen på grund av sjukdom.

- Nu har i princip all vår personal inom vård och omsorg som tackat ja till vaccinet blivit färdigvaccinerade, det känns jättebra. Vi har de senaste veckorna också kunnat erbjuda 340 doser till vårdcentralerna då Hälsobolaget blivit skickligare på att få ut sex doser istället för fem doser ur varje vaccinampull, säger Marion Vaern, chef för avdelningen social omsorg.

Av totalt 1 755 medarbetare som har vaccinerats så har cirka tjugo doser gått till krisledningen och volontärer när det fanns uppenbar risk att de annars skulle slängas.

Läs tidigare nyheter

Vaccinationsläget i Uddevalla är gott

Så många äldre har blivit färdigvaccinerade

Förtydligande om kommunens vaccinering

Så har kommunens anställda vaccinerats