Nu startar sista etappen av ny gång- och cykelbana på Edingsvägen

På onsdag 3 mars startar arbetet igen av sista etappen på gång- och cykelvägen längs södra sidan av Edingsvägen. På grund av det kalla vintervädret fick ett tillfälligt uppehåll göras i vägarbetet i början av februari. Nu kvarstår cirka två veckors arbete med gång- och cykelvägen.

Edingsvägen där arbete med ny gång- och cykelbana byggs

Ny gång- och cykelvägen byggs längs södra sidan av Edingsvägen

Det innebär begränsad framkomlighet på Edingsvägen. Gång och cykelvägen på södra sidan är helt avstängd, förutom in till fastigheterna. Gående och cyklister som leder sin cykel kan passera området via den nybyggda gångvägen på norra sidan längsmed Edningsvägen under den tid arbetet pågår.

Längsmed den nya gång- och cykelvägen på södra sidan av Edingsvägen har nu en ny belysning kommit på plats, hela gångvägen har grävts upp, nya kablar och brunnar har grävts ned och ny kantsten har lagts. Asfaltering av gång- och cykelvägen kvarstår, liksom uppsättning av skyltar.

När denna sista etapp är färdigbyggd, blir det säkrare att gå och cykla längsmed Edingsvägen från Fjällvägen fram till Rimnersområdet.

Ytterligare ett vägarbete kommer att ske i april, då ytskiktet på Edingsvägen ska fräsas upp, nytt slitlager ska läggas på, och väglinjer ska målas.

Läs tidigare artikel om vägarbetet »