Fallförebyggande insatser som Hemmafixarna blir permanenta

De fallförebyggande verksamheterna Hemmafixarna, utdelning av gratis broddar, balansgrupper för äldre på Aktivitetscenter Ryttaren och användning av sopsaltmaskin på gång- och cykelvägar får en fortsättning. Nu har socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden fattat beslut om att dessa insatser ska ingå i kommunens ordinarie verksamhet.

En person från Hemmafixarna håller upp ett par halksockar

Hemmafixarna har bland annat satt upp halkskyddstejp på trappor och golv i hemmen och delat ut halksockor till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Satsningen på dessa fallförebyggande verksamheter finansierades fram till och med december 2020 med medel ur sociala investeringsfonden. Uddevalla kommun arbetar strategiskt med sociala investeringar för att bryta negativa händelseförlopp och undvika framtida utsatthet och samhällsekonomiska kostnader genom samverkan. Kommunstyrelsen fattar därför beslut om ansökningar och medfinansierar satsningarna under projekttiden.

Syftet med de fallförebyggande verksamheterna var att prova nya sätt att förhindra fallolyckor, med fokus på äldre över 70 år som bor hemma och personer med funktionsnedsättning. Insatserna har gett ett positivt resultat, därför kommer dessa verksamheter nu att ingå i socialnämndens och samhällsbyggnadsnämndens ordinarie verksamheter.

- Det känns jättebra, vi är väldigt glada över resultatet av projektet och att politikerna har beslutat att detta ska ingå i ordinarie verksamhet. Alla som arbetat i projektet har gjort sitt yttersta för att det ska lyckas och det har gett resultat, säger Mathilda Isaksson, avdelningschef hälso och sjukvård.

Hemmafixarna drivs som en daglig verksamhet som hjälper äldre över 70 år eller personer med funktionsnedsättning. I Hemmafixarnas uppgifter ingår till exempel snöskottning från ytterdörr till brevlåda, byte av glödlampor eller lyft av tyngre saker som utemöbler.

- Det är oerhört roligt att Hemmafixarna får fortsätta. Vår verksamhet är otroligt uppskattad både bland de äldre vi hjälper och för de personer som jobbar hos oss och har Hemmafixarna som sin dagliga sysselsättning, säger Jennie Vestman, stödassistent och ansvarig för Hemmafixarna.

Hemmafixarna hade fram tills pandemin bröt ut fler än 1000 uppdrag per år. De har hjälpt till med uppsättning av gardiner, gjort halkförebyggande insatser som montering av halkskyddstejp på trappor och på golv, hjälpt till med uppsättning av julbelysning och flera andra sysslor.

- Vi anpassar oss till pandemin och kan från 6 april åter börja hjälpa till med insatser utomhus, som till exempel att ta fram utemöbler eller byta glödlampor. Men vi tar inga uppdrag inomhus ännu, säger Jennie Vestman.

Varje vinter delar Hemmafixarna även ut gratis broddar till alla äldre över 70 år. Denna vinter har 1000 broddar delats ut till invånare i Uddevalla kommun. Sedan start har fler än 4000 broddar delats ut, och detta kommer att fortsätta framöver.

På Aktivitetscenter Ryttaren har äldre kunnat delta i balansgrupper under ledning av fysioterapeuter. Syftet är att träna upp balans och styrka för att förebygga fall. Dessa grupper får nu också en fortsättning i den ordinarie verksamheten på Ryttaren men utan fysioterapeut.

Även användningen av sopsaltmaskin på gång- och cykelvägar i kommunen kommer att fortsätta. Sopsaltmaskinen röjer bort snön med hjälp av sopvals och använder saltlösning eller befuktat salt för halkbekämpning.

Slutrapport Fallförebyggande (för utskrift) Pdf, 937.4 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Projektet Fallförebyggande: Mathilda Isaksson, avdelningschef socialtjänsten, mathilda.isaksson@uddevalla.se

Hemmafixarna Jennie Vestman, ansvarig för Hemmafixarna

Sociala investeringar i kommunen: Helena Svernling, utredare, helena.svernling@uddevalla.se