Distansundervisning för alla elever vid Uddevalla vuxenutbildning

På grund av den fortsatt allvarliga smittspridningen av covid -19 behöver distansundervisningen fortsätta för samtliga elever vid Uddevalla vuxenutbildning från måndag 8 mars till fredag 12 mars. Beslutet är fattat idag av barn- och utbildningsnämndens ordförande i samråd med smittskyddsläkare.

Vuxenutbildningens gula byggnader på I17-området

Alla elever vid Uddevalla vuxenutbildning har distansundervisning även vecka 10.

Sedan tidigare gäller distansundervisning för två tredjedelar av eleverna vid Uddevalla vuxenutbildning till och med 12 mars.

Under denna vecka har samtliga elever vid Uddevalla vuxenutbildning distansundervisning, enligt tidigare tilläggsbeslut. Nu förlängs detta beslut, vilket innebär att samtliga elever vid Uddevalla vuxenutbildning även kommer att ha distansundervisning under vecka 10.

Tilläggsbeslutet om distansundervisning för Uddevalla vuxenutbildning innebär att

  • Alla elever vid Uddevalla vuxenutbildning fortsätter med distansundervisning under perioden måndag 8 mars till och med fredag 12 mars.
  • Rektor kan besluta om undantag från detta beslut om det finns särskilda skäl för elever vid Uddevalla vuxenutbildning att delta i skolförlagd undervisning.
  • Alla elever kommer att få ytterligare information via sina lärare och lärplattformen Classroom.

Läs tidigare nyhet

Distansundervisning för alla elever vid Uddevalla vuxenutbildning vecka 9