Distansundervisning för hela gymnasiet vecka 10

På grund av den fortsatt allvarliga smittspridningen av covid -19 behöver distansundervisningen fortsätta för samtliga gymnasieelever från måndag 8 mars till fredag 12 mars. Beslutet är fattat idag av barn- och utbildningsnämndens ordförande i samråd med smittskyddsläkare.

Ungdomar sitter med uppslagna laptops, man ser bara armar/ryggar på dem

Hela gymnasiet har distansundervisning även under vecka 10.

Sedan tidigare gäller att elever i årskurs 2 och 3 på gymnasiet har distansundervisning under perioden 1 mars-12 mars. Det nya tilläggsbeslutet idag omfattar därför elever i årskurs 1. Det betyder att samtliga årskurser på gymnasiet har distansundervisning under vecka 10.

Tilläggsbeslutet om distansundervisning för årskurs 1 innebär att

  • Elever i årskurs 1 vid Uddevalla gymnasieskola har distansundervisning från och med måndag 8 mars till och med fredag 12 mars.
  • Elever i gymnasiesärskola och vid IM-programmet, inklusive språkintroduktion, berörs inte av detta beslut om distansundervisning.
  • Rektor kan besluta om undantag från detta beslut om det finns särskilda skäl för elever i årskurs 1 vid Uddevalla gymnasieskola att delta i skolförlagd undervisning.
  • Alla elever, vårdnadshavare och lärare får information via Vklass.

Läs tidigare nyheter
Distansundervisning för gymnasiet vecka 9
Distansundervisning för årskurs 2 och 3 på gymnasiet