Distansundervisning för hela högstadiet vecka 10

På grund av den fortsatt allvarliga smittspridningen av covid -19 behöver distansundervisningen fortsätta för samtliga högstadieelever från måndag 8 mars till fredag 12 mars. Beslutet är fattat idag av barn- och utbildningsnämndens ordförande i samråd med smittskyddsläkare.

Två händer skriver på en laptop

Hela högstadiet har distansundervisning även under vecka 10.

Sedan tidigare gäller att elever i årskurs 7 ska ha distansundervisning under denna period, från 8 mars till 12 mars. Det nya tilläggsbeslutet idag omfattar därför elever i årskurs 8 och 9. Det betyder att samtliga årskurser på högstadiet har distansundervisning under vecka 10.

Tilläggsbeslutet om distansundervisning för årskurs 8 och 9 innebär att

  • Elever i årskurs 8 och 9 på samtliga av kommunens högstadieskolor (Linneaskolan, Sommarhemsskolan, Västerskolan, Ramnerödsskolan och Norgårdenskolan) har distansundervisning måndag 8 mars – fredag 12 mars.
  • Elever vid grundsärskolan, den särskilda undervisningsgruppen Källan och vid grundskolans flexgrupper på Norgårdenskolan 7-9 och på Sommarhemskolan 7-9 omfattas inte av distansundervisning.
  • Rektor kan fatta beslut om undantag från distansundervisning för berörda elever om det finns särskilda skäl att delta i skolförlagd undervisning.
  • Elever med distansundervisning kan hämta matportioner på skolan.

Vårdnadshavare får information via Unikum.

Frågor och svar coronaviruset, barn och elever

Läs tidigare nyheter

Distansundervisning för hela högstadiet vecka 9

Fortsatt distansundervisning för årskurs 7 och 8