Kommunfullmäktige sammanträder den 10 mars

Onsdagen den 10 mars sammanträder kommunfullmäktige på Stadshuset klockan 17.30. På grund av samhällsutvecklingen med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten endast följer sammanträdet via webbsändning. Anledningen är att minska risken för smittspridning. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta.

Kommunfullmäktige sammanträder

Här är en del av de ärenden som kommer att tas upp:

  • Information om kommunens vaccinationsarbete
  • Information om revisionsplan 2021
  • Digital justering av protokoll i kommunens politiska organ
  • Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2021
  • Åtgärdande av förbättringsförslagen enligt miljörevisionen 2019 samt revidering av miljöpolicyn
  • Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om revidering i reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder för att få möjlighet att ge bidrag till parker
  • Utvärdering av överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun, ÖK Idé

Se kallelsen Pdf, 7.4 MB.

Till sidan för kommunfullmäktiges kallelser och protokoll