Har du sett svarta plastbitar i havet eller vid kusten?

Länsstyrelsen går just nu ut med en efterlysning efter ett utsläpp av svarta plastbitar som har skett från ett reningsverk i Danmark för några dagar sedan. Cirka en halv miljon svarta plastbitar hamnade då i havet. Kontakta gärna Informationscentralen Västerhavet om du ser sådana svarta plastbitar längs kusten.

Klippa vid havet

Länsstyrelsen efterlyser fynd av de svarta plastbitarna kring hav och kuster.

Plastbitarna är inte giftiga, men ändå ett stort problem eftersom det tar lång tid innan de bryts ned. De kan även bli mikroplaster eller ätas upp av fåglar och andra djur.

Läs mer och se bild på plastbitarna på länsstyrelsens webbplats