En första analys klar i dialogen om Emaus

Det finns ett stort intresse för Emaus! Det kan vi konstatera då 222 personer i november och december svarade på kultur och fritids webbenkät, samt via givande samtal med ett 50-tal besökare på Emaus. Nu fortsätter medborgardialogen om Emaus lantgård och många intressanta synpunkter har kommit in.

En gul bild med djur som svarta silhuetter och texten Vad är viktigt för dig på Emaus lantgård?

Nu är en första analys klar i medborgardialogen om Emaus.

En allra första analys av de inkomna idéerna och synpunkterna är nu klar.

- Vi vill tacka alla som bidragit med synpunkter, tankar och idéer i medborgardialogen om Emaus! Det finns ett sådant engagemang och väldigt många vill delta i den fortsatta dialogen om Emaus lantgård, det är otroligt roligt, säger Eva Persson, uppdragsledare för medborgardialogen.

Frågorna som ställdes i enkäten var: Varför besöker du Emaus? Vad tycker du är bra med Emaus? Vad tycker du kan utvecklas på Emaus? Vill du vara med i fortsatt dialog om Emaus?

De som svarat på enkäten har omnämnt följande som de mest uppskattade inslagen, i fallande storleksordning sett till antal svar:

  1. Naturen, miljön, platsen, omgivningarna
  2. Lekplatsen, möjligheterna till olika former av lek och lekutrustning
  3. Djuren – att få se, klappa och lära om dem
  4. Ponnyridningen – att få testa att sitta på/rida en ponny
  5. Hästskötarverksamheten

De allra flesta som svarat har nämnt naturen, miljön, platsen och omgivningarna som det de mest uppskattar med Emaus. Möjligheten att kunna mötas utomhus över generationsgränserna i pandemitider uppskattas, samt att Emaus är öppet året runt, på alla tider och att det är gratis. Många använder Emaus för rekreation, vandringar och hundpromenader. Några av förslagen är fler tillgängliga stigar, tipspromenader, skyltar med information om naturvärden, den unika kulturmiljön samt lärande om växter, naturbanor och utegym. Dessa förslag skickas vidare till kommunens naturvårdsförvaltare, eftersom Emaus är ett naturreservat.

På andra plats i antal svar nämns de många möjligheterna till lek som Emaus erbjuder. Pärongungan är efterfrågad av flera. Några av förslagen är möjligheter till lekaktiviteter för alla åldrar, hinder- och balansbanor för alla åldrar, käpphästbana, tramptraktorbana, gungor för barn som sitter i rullstol.

På tredje plats kommer möjligheten att få se och lära känna djuren i djurparken/lantgården. Flera beskriver det som en viktig möjlighet att få möta och lära om djur, med fokus på lantgårdsdjur. Här finns önskemål om att lära mer om djuren, vara med vid matning – och en ko föreslås också av några.

På fjärde plats kommer ponnyridningen och att få åka kärra efter häst. Det är aktiviteter som saknas av flera då dessa inte genomförs just nu under den pågående pandemin. Aktiviteter med ponnyerna blir för många ett första möte med hästar och ridning, och en chans att testa att sitta på en ponny. För många är detta också en del av en nostalgi, man vill att barn/barnbarn ska få uppleva samma saker som när man själv var liten.

På femte plats kommer den hästskötarverksamhet som växt fram på Emaus och som har varit viktig för många unga, främst tjejer. Med hästskötarverksamheten har de fått en fritidsgårdsliknande verksamhet med meningsfulla aktiviteter. Merparten av de som skriver om hästskötarverksamheten har svårt att förstå det nya regelverk som råder och/eller känner inte att detta heller blivit kommunicerat tydligt.

Gula villan ingår egentligen inte i Emaus lantgårds verksamhet och ansvar, men många förslag har kommit in om hur Gula villan skulle kunna användas. Ett café önskas av många, pedagogiska verkstäder, byggnadsvårdsbutik, utställningar, smedja, köksträdgård etcetera. Idéerna om Gula villan kommer att lämnas vidare till den arbetsgrupp för Gula villan som finns i kommunen.

Några som svarat har gjort det i sin roll som medarbetare i daglig verksamhet, förskola, skola och liknande. De lyfter fram de möjligheter de ser med Emaus idag och hur de skulle kunna utvecklas i framtiden.

De som svarat på enkäten och vill fortsätta delta i medborgadialogen om Emaus lantgård kommer att bli kontaktade. Ett första informationsbrev har nu skickats ut till alla med den första analysen. Alla kommer också att få en inbjudan till huvudsakligen digitala möten i olika fokusgrupper nu under våren. Sammanlagt kommer det att finnas ett 30-tal fokusgrupper inom olika ämnesområden, där man kan fördjupa och förtydliga sina förslag. Sammanställningen lämnas sedan till verksamheten att använda i sitt utvecklingsarbete.