Fortsatt distansundervisning för årskurs 7 och 8

På grund av den fortsatt allvarliga smittspridningen av covid -19 i samhället fortsätter distansundervisningen för en årskurs i taget på högstadiet från 15 mars till 26 mars. Distansundervisningen omfattar elever i årskurs 7 och årskurs 8. Elever i årskurs 9 omfattas inte av distansundervisning utan har undervisning i skolan som vanligt.

Händer skriver på en öppen laptop

Det blir fortsatt distansundervisning en vecka i taget för årskurs 7 och 8 fram till och med 26 mars.

Beslutet fattades idag av barn- och utbildningsnämndens ordförande i samråd med smittskyddsläkare. Anledningen är att minska risken för smittspridning av covid -19, då distansundervisningen innebär minskad trängsel i skolornas lokaler samt minskar trängsel i kollektivtrafiken.

Beslutet om distansundervisning innebär att

  • Elever i årskurs 8 på samtliga av kommunens högstadieskolor (Linneaskolan, Sommarhemsskolan, Västerskolan, Ramnerödsskolan och Norgårdenskolan) har distansundervisning måndag 15 mars – fredag 19 mars.
  • Elever i årskurs 7 vid samtliga av kommunens högstadieskolor har distansundervisning måndag 22 mars – fredag 26 mars.
  • Elever vid grundsärskolan, den särskilda undervisningsgruppen Källan och vid grundskolans flexgrupper på Norgårdenskolan 7-9 och på Sommarhemskolan 7-9 omfattas inte av distansundervisning.
  • Rektor kan fatta beslut om undantag från distansundervisning för elever i årskurs 7 eller 8 om det finns särskilda skäl att delta i skolförlagd utbildning.
  • Elever med distansundervisning kan hämta matportioner på skolan.

Vårdnadshavare får information via Unikum.

Frågor och svar coronaviruset, barn och elever