Gymnasiet fortsätter delvis på distans

Delar av undervisningen på Uddevalla gymnasieskola behöver fortsätta på distans från 15 mars till och med 26 mars eftersom smittspridningen i samhället av covid -19 är fortsatt allvarlig. Beslutet fattades idag av barn- och utbildningsnämndens ordförande i samråd med smittskyddsläkare.

Elever sitter med laptops

Gymnasiet fortsätter delvis på distans under perioden 15 mars-26 mars.

Distansundervisningen innebär minskad trängsel i skolornas lokaler samt minskar trängsel i kollektivtrafiken.

För gymnasieskolan innebär detta att årskurs 1 återgår till skolförlagd undervisning från måndag 15 mars till och med fredag 19 mars. Årkurs 2 och 3 har då distansundervisning under samma period.

Gymnasiet kommer inom kort att fatta beslut om vilka årskurser som har distansundervisning respektive skolförlagd undervisning 22 mars-26 mars.

Beslutet om delvis distansundervisning på Uddevalla gymnasieskola innebär:

  • Att en tredjedel av alla elever på de nationella programmen har skolförlagd utbildning.
  • Verksamhetschefen för Uddevalla gymnasieskola har beslutat att elever i årskurs 1 kommer att återgå till skolförlagd undervisning enligt rektors anvisningar 15 mars - 19 mars.
  • Elever i gymnasiesärskola och vid IM-programmet berörs inte av detta beslut om distansundervisning. Rektor för dessa enheter fattar egna beslut om grad av skolförlagd utbildning.
  • Rektor kan besluta om undantag från detta beslut om det finns särskilda skäl för elever i årskurs 2 och 3 vid Uddevalla gymnasieskola att delta i skolförlagd undervisning.
  • Alla elever, vårdnadshavare och lärare får information via Vklass.