Se kommunfullmäktige från 10 mars

Nu kan du se gårdagens webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde. Webbsändningen sparas på vår webbsida så att du kan se den även längre fram.

Se kommunfullmäktige från den 10 mars »

Mötesdeltagare på kommunfullmäktiges sammanträde

Här är en del av de ärenden som togs upp på sammanträdet:

  • Information om kommunens vaccinationsarbete
  • Information om revisionsplan 2021
  • Digital justering av protokoll i kommunens politiska organ
  • Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2021
  • Åtgärdande av förbättringsförslagen enligt miljörevisionen 2019 samt revidering av miljöpolicyn
  • Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om revidering i reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder för att få möjlighet att ge bidrag till parker
  • Utvärdering av överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun, ÖK Idé

Se kallelsen Pdf, 7.4 MB.

Till sidan för kommunfullmäktiges kallelser och protokoll