Uddevalla kommuns pandemi- och vaccinationsarbete

Roger Granat och Peter Larsson.

Roger Granat och Peter Larsson.

Kommundirektör Peter Larsson och socialchef Roger Granat deltog på kommunfullmäktige 10 mars för att berätta om hur vi har arbetat med pandemi och vaccination samt vilka förutsättningar som fanns då kommunen valde att vaccinera några chefer i krisledningen.

Uddevalla kommuns strategiska inriktning i pandemiarbetet är att:

  • Rädda liv (skydda våra brukare)
  • Förhindra allmän smittspridning
  • Säkerställa den egna förmågan att utföra kommunens samhällsuppdrag

Med målsättningen att hålla nere dödligheten genom snabb och effektiv vaccinering, så låg smittspridning som möjligt, bibehålla kommunens kapacitet, värna arbetsmiljö för egen personal och aktivt verka för vårt geografiska områdesansvar.

(start 01:13 - slut 01:38) https://youtu.be/Dq3coPHKvH0?t=4424

Peter Larsson berättar i filmklippet från kommunfullmäktige 10 mars om kommunens krisledningsarbete, roller och ansvar, hur många som är vaccinerade i Uddevalla i jämförelse med andra kommuner och varför Uddevalla har kunnat arbeta så snabbt med vaccineringen.

Han berättar också om den i media omtalade reservlistan, vilka förutsättningar och rekommendationer som fanns i början av januari då Uddevalla valde att vaccinera några kommunala chefer och ett antal volontärer (totalt cirka 20 personer) som jobbade i vaccinationslokalen i Agnebergshallen.

Slutligen berättar Peter Larsson att en oberoende genomlysning och utvärdering av kommunens pandemiarbete är beställd. Uppdraget påbörjas under april och ska vara klart senast i oktober 2021.

- En utvärdering av vår krishantering är ett naturligt steg i våra arbetsprocesser för att lära och få stärkt förmåga vid framtida kriser, säger kommundirektör Peter Larsson.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00