Vuxenutbildningen förlänger delvis distansundervisning

Delar av undervisningen på Uddevalla vuxenutbildning behöver fortsätta på distans, eftersom smittspridningen i samhället av covid -19 är fortsatt allvarlig. En tredjedel av eleverna vid Uddevalla vuxenutbildning återgår till skolförlagd undervisning från och med måndag 15 mars till och med fredag 26 mars. Övriga elever fortsätter på distans.

En vy över de gula regementsbyggnaderna på I17-området där vuxenutbildningen ligger

Vuxenutbildningen fortsätter med delvis distansundervisning fram till och med 26 mars.

Beslutet fattades idag av barn- och utbildningsnämndens ordförande i samråd med smittskyddsläkare. Anledningen är att minska trängsel i skolans lokaler samt inom lokaltrafiken.

Beslut om delvis distansundervisning på Uddevalla vuxenutbildning innebär att

  • En tredjedel av alla elever på Uddevalla vuxenutbildning kommer att få möjlighet till skolförlagd undervisning under perioden 15 mars-26 mars. Övriga elever fortsätter med distansundervisning under denna period.
  • Verksamhetschefen för Uddevalla vuxenutbildning beslutar om vilka elever som kommer att återgå till skolförlagd undervisning.
  • Alla elever kommer att få ytterligare information via sina lärare och lärplattformen Classroom.
  • Rektor kan besluta om undantag från verksamhetschefens beslut om det finns särskilda skäl för elever vid Uddevalla vuxenutbildning att delta i skolförlagd undervisning.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00