Nu börjar vi sopa upp vinterns grus

Ett vårtecken! Måndag 22 mars börjar vi sopa upp det vintergrus som ligger på kommunens gator. Sopning av gång- och cykelvägar startar på Strömstadsvägen för att sedan fortsätta på Fjällvägen, Fridhem, centrum, Kampenhof och huvudcykelstråken mot centrum. Därefter sopas övriga gång- och cykelbanor.

Sopmaskin som kör på en gata, det är en solig vårdag

Nu startar upptagningen av vinterns grus på gator, gång- och cykelvägar och parkeringar.

Var uppmärksam på att det kommer att vara parkeringsförbud på de gator där sopning pågår. Vilka gator som har parkeringsförbud anvisas med skyltning på plats 48 timmar innan sopning kommer att genomföras.

- Det har varit en lång och sen vinter i år med många snöfall och därför är det en stor mängd grus som nu ligger kvar på våra gator, gång- och cykelvägar och parkeringar. På grund av detta kommer sopningen att ta längre tid än förra året, då vi hade en mild vinter. Vår målsättning är att allt grus ska vara upptaget innan nationaldagen 6 juni, säger Fredrik Stengavel, chef gatu- och parkenheten.

Grus från fastigheter får inte sopas ut till gatan utan ska tas omhand på den egna fastigheten.

Preliminär tidplan för upptagning av vintergrus

Område norr

 • Vecka 12 - Strömstadsvägen, Fjällvägen, Fridhem, Huvudcykelstråk mot centrum
 • Vecka 13 - Hogstorp, Källdal, Kissleberg
 • Vecka 14 - Ljungskile
 • Vecka 15 - Bleket, Jacobsberg, Elseberg
 • Vecka 16 - Helenedal, Dalaberg, Vännerberg
 • Vecka 17 - Skogslyckan
 • Vecka 18 - Fasseröd, Unneröd, Hovhult
 • Vecka 19 - Kurveröd

Område syd

 • Vecka 12 - Centrum, Kampenhof, Huvudcykelstråk mot centrum
 • Vecka 13 - Östrabo
 • Vecka 14 - Gustavsberg, Lindesnäs, Göteborgsvägen
 • Vecka 15 - Äsperöd, Tureborg
 • Vecka 16 - Lane Fagerhult, Kyrkbyn, Kuröd
 • Vecka 17 - Walkeskroken, Söder
 • Vecka 18 - Bohusgården, Kapelle

Prioriteringsordning inom respektive område är:

 1. Större cykelstråk
 2. Övriga gång och cykelbanor
 3. Gator och vägar

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00