Gymnasiet fortsätter delvis på distans

Delar av undervisningen på Uddevalla gymnasieskola behöver fortsätta på distans till och med 26 mars enligt tidigare beslut av barn- och utbildningsnämndens ordförande. Nu har gymnasieskolan beslutat att årkurs 2 och 3 fortsätter med distansundervisning från 22 mars till och med 26 mars, och att årskurs 1 fortsätter med skolförlagd undervisning under samma period.

Ungdomar som sitter med laptops, man ser bara datorerna, block, pennor och händer

Årskurs 2 och 3 på gymnasiet fortsätter med distansundervisning till och med 26 mars.

Distansundervisningen innebär minskad trängsel i skolornas lokaler samt minskar trängsel i kollektivtrafiken.

Beslutet om delvis distansundervisning på Uddevalla gymnasieskola innebär:

  • Att en tredjedel av alla elever på de nationella programmen har skolförlagd utbildning.
  • Verksamhetschefen för Uddevalla gymnasieskola har beslutat att elever i årskurs 1 har skolförlagd utbildning från måndag 22 mars till och med fredag 26 mars. Årskurs 2 och 3 har då distansundervisning under samma period.
  • Elever i gymnasiesärskola och vid IM-programmet berörs inte av detta beslut om distansundervisning. Rektor för dessa enheter fattar egna beslut om grad av skolförlagd utbildning.
  • Rektor kan besluta om undantag från detta beslut om det finns särskilda skäl för elever i årskurs 2 och 3 vid Uddevalla gymnasieskola att delta i skolförlagd undervisning.
  • Alla elever, vårdnadshavare och lärare får information via Vklass.