Vaccinationerna av äldre och brukare snart klara

Inom två veckor räknar socialtjänsten med att i stort sett alla vaccinationer av äldre och brukare inom kommunens ansvarsområde är klara. Fler än 1200 äldre och 180 personer inom LSS och socialpsykiatrin är nu färdigvaccinerade mot covid-19 med hjälp av kommunens sjuksköterskor. Sammanlagt 1850 anställda inom vård och omsorg har också blivit färdigvaccinerade genom Hälsobolagets försorg.

En person får en spruta i armen

Nu återstår ett par veckors vaccinationsarbete av äldre och brukare inom kommunens ansvarsområde.

I jämförelse med andra kommuner inom regionen ligger Uddevalla väl till vad gäller vaccinationer. Enligt färsk statistik har 13,3 % fått minst en dos och 5,8% har fått två doser. I hela regionen har 9,3 % fått minst en dos och 3,4% fått två doser.

Alla vaccinationer är frivilliga och det vaccin som kommunen hittills fått från regionen är Pfizers vaccin. Vaccinet ska ges i två doser med minst 21 dagar emellan.

Kommunen har ansvar för att vaccinera äldre som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden, äldre med hemsjukvård och de personer de bor tillsammans med, samt de som bor på kommunens LSS-boenden och boenden inom socialpsykiatrin. Regionens vårdcentraler har ansvar för vaccinationerna av äldre med hemtjänst. För vaccination av kommunens personal inom vård och omsorg har Hälsobolaget fått detta uppdrag från regionen.

I kommunen har vaccinationerna löpt på enligt plan, med undantag för en vecka i slutet av januari då inget vaccin levererades från regionen. Vaccinationerna av fler än 600 äldre som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden är klara. En majoritet av de äldre med hemsjukvård och de personer de bor tillsammans med, fler än 600 personer, är också färdigvaccinerade. Utöver dessa äldre har i princip alla som bor på kommunens LSS-boenden, 160 personer, samt 24 personer inom socialpsykiatrin blivit färdigvaccinerade

- Nu är vi på mållinjen, nu återstår vaccinationer av cirka 250 äldre med hemsjukvård samt de personer de bor tillsammans med. De ska få andra dosen av vaccinet under vecka 12 och 13. Vi har också ett 40-tal personer inom socialpsykiatrin som om några veckor ska få dos 2, säger Mathilda Isaksson, avdelningschef hälso- och sjukvård.

Vaccinationer sker också av de äldre som tillfälligt vistas på kommunens korttidsenhet på Rosenhäll. Korttidsenheten har sammanlagt 29 platser.

Hälsobolaget har fått i uppdrag från regionen att vaccinera kommunens personal inom vård och omsorg. Nu är 1850 anställda färdigvaccinerade, och denna vecka vaccineras ett mindre antal anställda med andra dosen med Pfizers vaccin. Det är personal inom fas 1 och fas 2 som arbetar på kommunens vård- och omsorgsboenden, hemtjänst och LSS som inte tidigare kunnat ta den andra dosen på grund av sjukdom eller annan anledning.

- Kommunens strategi med vaccinering är jättebra och vi har kommit långt vad gäller vaccinationer av vår personal. Vi är väldigt nöjda att vi fick med så många och att vi kunde starta i ett tidigt skede, allt med syftet att skydda våra äldre, säger Marion Vaern, chef för avdelningen social omsorg.

Socialtjänsten planerar också för att erbjuda cirka 400 sommarvikarier inom vård och omsorg möjlighet att vaccinera sig via Hälsobolagets försorg.

Läs tidigare nyheter

Uddevalla kommuns pandemi- och vaccinationsarbete

Lättade restriktioner för besök på vård- och omsorgsboende

Fler än 1150 äldre färdigvaccinerade