Ungdomsfullmäktige sammanträder 23 mars

Tisdag 23 mars har ungdomsfullmäktige digitalt sammanträde klockan 14.00-16.00. Allmänheten kan följa sammanträdet via Teams.

Fem ungdomar sitter vid ett stort skrivbord med Uddevallas kommunvapen på väggen bakom

Du kan följa ungdomsfullmäktiges digitala sammanträde.

Ungdomsfullmäktige är ett sätt för unga att påverka olika frågor i kommunen. Majoriteten av representanterna tillhör inte något politiskt parti utan representerar sina skolor eller områden.

Här är en del av de ärenden som kommer att tas upp på mötet 23 mars:

  • Information samt inhämtning av synpunkter kring utveckling av Rimnersområdet
  • Ungdomsförslag om att ändra arbetsordningen i ungdomsfullmäktige
  • Ungdomsförslag om att ge ut matkort till elever som har distansundervisning
  • Remiss Uddevalla kommuns friluftsplan

Vill du följa ungdomsfullmäktiges möte? Mejla ungdomsfullmaktige@uddevalla.se, för att få en länk till sammanträdet i Teams.

Se kallelse till ungdomsfullmäktige och protokoll

Mer information om ungdomsfullmäktige