Många söker bygglov nu

Just nu får kommunen in många ansökningar om bygglov. Det innebär att handläggningen av din ansökan kan ta lite längre tid än vanligt. Tänk på att lämna in din ansökan i god tid innan du vill påbörja ditt byggprojekt.

En man i gul bygghjälm står med en skruvdragare vid en träkonstruktion

Ska du söka bygglov för något projekt hemma?

Ett bra tips för att få en snabbare handläggning av din bygglovsansökan är att du förbereder din ansökan så noggrant som möjligt. Skicka redan från början med alla ritningar och handlingar som måste finnas med.

Läs gärna mer på våra sidor om bygglov vilka handlingar som ska bifogas din ansökan. Där finns också exempelritningar, där du kan se vilka olika slags ritningar vi kräver och vilka uppgifter som ska markeras på ritningsunderlaget.

Välkommen in med din bygglovsansökan!

Behöver jag bygglov?

Ritningar och handlingar för bygglov