Margretegärdeparken och Kålgårdsberget – upplevelse och utvecklingsmöjligheter

Elever i årskurs tre på teknikprogrammet med inriktning samhällsbyggande och miljö på Uddevalla gymnasieskola, har samlat in synpunkter från allmänheten kring hur de upplever Margretegärdeparken och Kålgårdsberget samt hur de gröna platserna kan utvecklas i staden. Insamlingen har skett i samarbete med Uddevalla kommun. Nu är det dags för en presentation av resultaten.

Eddie Stalfors, Vincent Holmlund och Erik Ahl sätter de upp skyltar med QR-kod till enkäten om Margretegärdeparken. Man ser scenen i bakgrunden.

Eddie Stalfors, Vincent Holmlund och Erik Ahl är tre av de 24 teknikelever som har deltagit i projektet. Här sätter de upp skyltar med QR-kod till enkäten om Margretegärdeparken.

Insamlingen av uppgifterna skedde via enkäter som var öppna för allmänheten från december fram till 15 januari. I Margretegärdeparken och på Kålgårdsberget placerades ett antal skyltar, där det fanns information om enkäterna och en QR-kod som ledde vidare till ett svarsformulär för respektive grönområde.

Är du nyfiken på vad eleverna kommit fram till?

Torsdag den 25 mars klockan 18.00 presenterar eleverna sina resultat från studien via ett Café Planet. Redovisningen kommer att strömmas via Studiefrämjandet Fyrbodal på facebook

I slutet av presentationen är allmänheten välkommen att gå in i Google-meet för att komma med respons, ställa frågor kring metod, resultat och analys. Du kan ansluta till detta google-meet via denna länk

För mer information, kontakta gärna Marie Grice, lektor, teknikprogrammet, Uddevalla gymnasieskola, marie.grice@uddevalla.se

eller

Matilda Olausson Lusth, lärare, teknikprogrammet, Uddevalla gymnasieskola, matilda.olausson@uddevalla.se