Gymnasiet fortsätter delvis på distans

Delar av undervisningen på Uddevalla gymnasieskola behöver fortsätta på distans från 29 mars till och med 9 april eftersom smittspridningen i samhället av covid -19 är fortsatt allvarlig. Beslutet fattades idag av barn- och utbildningsnämndens ordförande i samråd med smittskydd Västra Götaland.

Bild på laptop, ungdomar sitter bredvid, man ser bara ryggarna på dem.

Gymnasiet fortsätter delvis på distans till och med 9 april.

Distansundervisningen innebär minskad trängsel i skolornas lokaler samt minskar trängsel i kollektivtrafiken.

För gymnasieskolan innebär detta att årskurs 3 återgår till skolförlagd undervisning från och med 29 mars till och med 9 april. Årkurs 1 och 2 har då distansundervisning under samma period.

Beslutet om delvis distansundervisning på Uddevalla gymnasieskola innebär:

  • Att en tredjedel av alla elever på de nationella programmen har skolförlagd utbildning.
  • Verksamhetschefen för Uddevalla gymnasieskola har beslutat att elever i årskurs 3 kommer att återgå till skolförlagd undervisning från och med måndag 29 mars till och med fredag 9 april. Årskurs 1 och 2 har distansundervisning under samma period.
  • Elever i gymnasiesärskola och vid IM-programmet berörs inte av detta beslut om distansundervisning. Rektor för dessa enheter fattar egna beslut om grad av skolförlagd utbildning.
  • Rektor kan besluta om undantag från detta beslut om det finns särskilda skäl för elever med distansundervisning att delta i skolförlagd undervisning.
  • Alla elever, vårdnadshavare och lärare får information via Vklass.