Elever i högstadiet återgår till skolan

Beslutet om distansundervisning i grundskolans högstadium förlängs inte. Detta innebär att samtliga elever på Uddevalla kommuns högstadieskolor återgår till ordinarie undervisning i skolan från och med måndag 29 mars.

Pennor, gem, linjal och miniräknare

Smittskydd Västra Götaland är tydliga med att undervisningen helst ska ske på plats och därav förlängs inte distansundervisningen.

Bakgrunden är att elever får de allra bästa förutsättningarna för lärande genom undervisning på plats i skolan.

Bedömningen om undervisning i skolan kan ändras vid behov utifrån smittläge, lokala, regionala eller nationella rekommendationer.