Enkät om nuläge och framtid hos företagarna genom stort samarbete

Vilka behov och utmaningar har företagarna i Uddevalla, både nu under pandemin och inom den närmaste framtiden? Det vill Uddevalla kommun, Arbetsförmedlingen och flertalet företagarorganisationer försöka ta reda på genom en gemensam enkät som skickades ut i början av veckan till ca 1500 företagare.

Genom att bättre förstå företagarnas nuläge och framtida behov inom bland annat rekrytering, kompetensutveckling och andra möjliga utmaningar framöver kan Uddevalla kommun, Arbetsförmedlingen och företagarorganisationerna se över sina resurser och åtgärder för att mer träffsäkert underlätta för företagarna.

Är du företagare som ännu inte har fått enkäten eller redan har fått den men inte hunnit svara? Ta dig gärna tid att svara och ge oss dina synpunkter. Det är värdefullt i vårt arbete framöver!

Vi önskar få in era svar senast 18:e april. En anonymiserad sammanställning av enkätsvaren kommer att presenteras under våren.

Om du inte prenumererar på vårt nyhetsbrev har vi tyvärr inte heller din mejladress, vilket är orsaken till att vi inte har skickat ut till alla företag i kommunen. Börja gärna prenumerera på vårt nyhetsbrevet, så att vi kan registrera er mejladress för liknande framtida utskick!

Stort tack för att ni är med och bidrar med era svar!

Enkäten är framtagen av Uddevalla kommun och Arbetsförmedlingen Fyrbodal i samarbete med Svenskt Näringsliv, Företagarna, Uddevalla Näringsliv, Byggföreningen Bohus Norra Älvsborg och Fastighetsägarna.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00