Ny trädallé planteras vid Bodele

Nu kommer Göteborgsvägen vid Bodelefälten att få en inramning av ekar. Längsmed vägens västra sida planteras nu en helt ny allé. Sammanlagt är det 20 träd som ska planteras ut, som kommer att skapa en grönskande entré till Uddevalla.

Ett träd lyfts med hjälp av en grävmaskin

Ekar planteras just nu längs Göteborgsvägen vid Bodele.

Ekarna är av sorten skogsek, det är ett kraftigt lövträd som kan bli upp till 30 meter högt och ha en omkrets på stammen på upp till tre meter, samt med en stor trädkrona. Ekarna som planteras är 15 år gamla och har växt upp i norra Tyskland.

- Det är rejäla träd vi planterar nu, de är cirka 5-7 meter höga och stammarnas omkrets är 30-35 centimeter. Vi får sköta om dem lite extra nu i början och vattna dem regelbundet så att de rotar sig, säger Sophia Pagerup, arbetsledare på gatu- och parkenheten.

Ekarna som nu planteras är en ersättning för de lindar som tagits ned vid badhusparken i centrala Uddevalla för ett par år sedan.

Förberedande markarbeten inleddes vid Bodele redan under hösten och nu när vädret tillåter är det dags för plantering. Varje ek planteras i en grop som är fem gånger fem meter stor, och träden planteras i en rad längsmed vägen med ett avstånd på 17 meter mellan varje träd. En trädkonsult hjälper till och ger råd i det inledande arbetet.

- Det kommer att bli en maffig och vacker allé. Ekar växer i flera hundra år och det känns fantastiskt att vi kan få vara med och plantera sådana stora träd som kommer att stå kvar så pass länge, säger Sophia Pagerup.

Eva Maria Hellqvist och Sophia Pagerup står intill en grävmaskin som förbereder planteringsgrop

Trädkonsult Eva Maria Hellqvist från Tradeko och Sophia Pagerup, arbetsledare gatu- och parkenheten ser på när planteringsgropen förbereds.

Träd lyfts upp från ett flak

Träden lyfts försiktigt upp med hjälp av grävmaskin.

Trädet står på plats, nu kontrollerar man om det står rakt

Sammanlagt 20 ekar ska planteras längsmed Göteborgsvägen. Nu är första trädet på plats.