Vuxenutbildningen förlänger delvis distansundervisning

Delar av undervisningen på Uddevalla vuxenutbildning behöver fortsätta på distans, eftersom smittspridningen i samhället av covid -19 är fortsatt allvarlig. En tredjedel av eleverna vid Uddevalla vuxenutbildning har skolförlagd undervisning från och med måndag 29 mars till och med fredag 9 april. Övriga elever har distansundervisning under samma period.

Vuxenutbildningens gula regementsbyggnader

Vuxenutbildningen fortsätter med delvis distansundervisning till och med 9 april.

Beslutet fattades idag av barn- och utbildningsnämndens ordförande i samråd med smittskydd Västra Götaland. Anledningen är att minska trängsel i vuxenutbildningens lokaler samt inom lokaltrafiken.

Beslut om delvis distansundervisning på Uddevalla vuxenutbildning innebär att

  • En tredjedel av alla elever på Uddevalla vuxenutbildning kommer att få möjlighet till skolförlagd undervisning under perioden 29 mars-9 april. Övriga elever har distansundervisning under denna period.
  • Verksamhetschefen för Uddevalla vuxenutbildning beslutar om vilka elever som kommer att återgå till skolförlagd undervisning.
  • Rektor kan besluta om undantag från verksamhetschefens beslut om det finns särskilda skäl för elever vid Uddevalla vuxenutbildning att delta i skolförlagd undervisning.
  • Alla elever får ytterligare information via sina lärare och lärplattformen Classroom.