Information studenten 2021 Uddevalla Gymnasieskola

Årets studentfirande planeras att genomföras under liknande former som 2020.

Covid-situationen medger inte i dagsläget genomförande av ett traditionellt studentfirande. Planen är att fördela studenten på tre dagar, 1-3 juni. Erfarenheter från 2020 visar att vi kunde organisera ett värdigt studentfirande och minimera risker för smittspridning genom fler studentdagar.

Här finner du ett detaljprogram för respektive klass och skolhus:

Studentprogram 2021


Stefan Einarsson
Gymnasiechef
Uddevalla Gymnasieskola

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00