Nu inleds slutfasen av vaccinationerna

Socialtjänsten går i nästa vecka in i slutfasen av vaccinationerna mot covid -19 av de äldre och brukare som ingår i kommunens ansvarsområde. Nu återstår vaccinationer av cirka 30 äldre med hemsjukvård samt deras anhöriga, samt cirka 30 brukare inom socialpsykiatrin. Fler än 1350 äldre och cirka 190 personer inom LSS och socialpsykiatrin är nu färdigvaccinerade.

Vaccinsprutor ligger i tråg av papper

Nästa vecka inleds slutfasen av vaccinationerna mot covid -19 inom kommunens ansvarsområde.

I jämförelse med andra kommuner inom regionen ligger Uddevalla väl till vad gäller vaccinationer. Enligt färsk statistik har 15,6 % fått minst en dos och 6,8% har fått två doser. I hela regionen har 10,8 % fått minst en dos och 4% fått två doser. För riket är motsvarande siffror 12,3 % respektive 5,3 %.

Kommunen har ansvar för att vaccinera äldre som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden, äldre med hemsjukvård och de personer de bor tillsammans med, samt de som bor på kommunens LSS-boenden och boenden inom socialpsykiatrin. Regionens vårdcentraler har ansvar för vaccinationerna av äldre med hemtjänst. För vaccination av kommunens personal inom vård och omsorg har Hälsobolaget fått detta uppdrag från regionen.

Alla vaccinationer är frivilliga och det vaccin som kommunen hittills fått från regionen är Pfizers vaccin. Vaccinet ska ges i två doser med minst 21 dagar emellan.

Fler än 1350 äldre med hemsjukvård samt äldre på kommunens vård- och omsorgsboenden och cirka 190 personer inom LSS och socialpsykiatrin är nu färdigvaccinerade.

- Efter nästa vecka, vecka 13, har alla äldre inom kommunens ansvarsområde blivit färdigvaccinerade. Denna vecka har vi vaccinerat cirka 150 äldre med hemsjukvård och deras anhöriga med dos 2. Nästa vecka får vi ytterligare 30 doser, enligt besked från regionen, säger Mathilda Isaksson, avdelningschef hälso- och sjukvård.

Vaccinationer mot covid -19 kommer framöver att ske löpande när någon äldre flyttar in på kommunens vård- och omsorgsboende, på korttidsboendet på Rosenhäll eller på något av kommunens LSS-boende eller inom socialpsykiatrin.

Sammanlagt har också 1860 anställda inom vård och omsorg blivit färdigvaccinerade mot covid -19 genom Hälsobolagets försorg.

Läs tidigare nyheter

Vaccinationerna av äldre och brukare snart klara

Uddevalla kommuns pandemi- och vaccinationsarbete

Lättade restriktioner för besök på vård- och omsorgsboende

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00